Psycholog
PhDr. Jaromír Chrášťanský

psycholog praha

Narozen 1971, Praxe od 2001

Tel.: +420 724 053 530
kontakt@psycholog-praha.net

Belgická 23, Praha 2
(blízko metra Náměstí Míru)

psycholog

DOBRÁ PSYCHOTERAPIE

Facebook

Google Plus

Soukromou praxi Psychologické poradenství poskytuji pod IČ: 72133821, nabízím psychologické a psychoterapeutické služby. Soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

2 items tagged "psychologie"

Výsledky 1 - 2 z 2

Psychologická poradna a psychoterapie

Category: Leve menu
Vytvořeno 21. 10. 2013 11:51

Psychologická poradna a psychoterapie

Pojem Psychologická poradna je často spjatý s obrazem situace, kdy psycholog radí klientovi, co má udělat, aby se zbavil svých potíží, či jak má vyřešit svojí situaci. Nebo je spojen s manželskou či pedagogickou poradnou. Trochu evokuje dobu minulou, kdy psychoterapie u nás nebyla příliš podporována, pokud, tak na psychiatrii a mimo to byly spíše poradny. V současnosti jsou i poradny, i možnost psychoterapie v mnoha formách.

V praxi to vypadá tak, že psychologické poradenství představuje spíše kratší a více na cíl zaměřenou formu psychologické pomoci než psychoterapie, která bývá i dlouhodobější, systematičtější a je zaměřena kromě cíle také na proces a oslovuje hlubší vrstvy klientovi osobnosti.

Ale ať už je to psychologická poradna, kde klient hledá pomoc, nebo psychoterapie, málokdy je nositelem změny „rada“, kterou klient dostane a která situaci vyřeší. To, co může dostat, jsou informace o problému, pohled „zvenku“, podporu. V některých situacích a pro některé klienty to může být právě to, co potřebují a hledají a co jim v dané situaci pomůže. Může jim to např. pomoci udělat změnu ve vnějších podmínkách, v něčem se rozhodnout, nebo jen lépe přijmout a snášet to, co je a v čem žijí.

Ale pokud potřebují dojít k hlubší a trvalejší změně potíží či prožívání, je nutné, aby byly osloveny klientovy zdroje. Aby si mohl být více vědom své situace, toho, jak sám přispívá ke svým potížím, či udržuje neuspokojivou situaci a převzal za to odpovědnost, nebo aspoň její část. Pokud nemá dojít jen k dočasné úlevě, je důležité, aby si klient mohl uvědomit svůj vlastní vnitřní opakující se proces způsobu, jak se kontaktuje se světem a s ostatními, jak na sebe nazírá, jak naplňuje svoje potřeby a s čím není spokojen. V tom může být psycholog nebo psychoterapeut zkušeným průvodcem. Nemůže změnu vykonat za klienta, ale může mu pomoci hledat jeho způsob a jeho cestu.

Psycholog

Category: Leve menu
Vytvořeno 28. 4. 2013 10:36

Psycholog Praha

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut s atestací, funkční specializací a registrací, s výcvikem v Gestalt terapii a Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapii. Jako psycholog nabízím v soukromé praxi Psychologické poradenství. Jako psychoterapeut dělám podpůrnou a systematickou psychoterapii. Podle potřeby dělám jako psycholog také krizovou intervenci. Pro studenty psychoterapeutických institutů poskytuji cvičnou psychoterapii. Pro studenty Gestalt terapie nabízím případovou supervizi v Gestalt modalitě. Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuji na malý úvazek také na Psychosomatické klinice.

psycholog Praha

Moje vzdělání a odbornost

Nejprve jsem absolvoval magisterské studium Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Dále diplomované studium Psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Ve stejné době také bakalářské studium Arteterapie na PF JčU v Č.Budějovicích. Následně jsem vystudoval jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (klinické zaměření). Během studia jsem dokončil systematický akreditovaný Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v IGAP. Složil Rigorózní zkoušku na katedře psychologie FF UK. Dále jsem splnil požadavky pro udělení certifikátu člena Evropské Asociace pro Gestalt terapii (EAGT). Po průpravné fázi jsem absolvoval v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Atestaci z klinické psychologie a dále Funkční specializaci z psychoterapie. Po další praxi jsem získal Registraci Ministerstva zdravotnictví ČR. Později jsem absolvoval certifikovaný kurz Rorschachovy diagnostické metody (Exnerův systém). Potom Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapii (PBSP). V té době jsem také dokončil Supervizní výcvik v Gestalt modalitě a splnil požadavky Certifikátu akreditovaného supervizora Evropské Asociace pro Gestalt terapii.
Jsem členem odborných společností: Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS), České asociace pro psychoterapii (ČAP), Asociace klinických psychologů (AKP), Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT), Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a České asociace PBSP (Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie) - PBSP.CZ.


Moje pracovní zkušenosti:

Během studia psychologie jsem působil jako externí lektor distančního studia Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Vedl jsem jako jeden z lektorů arteterapeutický ateliér a přednášel na vybraná témata (např. vývoj dětské kresby). Dále jsem absolvoval jako dobrovolník čtyř-měsíční stáž v komunitě s mentálně postiženými v Camphill Community v Anglii. Po návratu jsem působil jeden semestr jako externí pedagog na PF JčU, kdy jsem vedl teoreticko-praktický seminář „Psychologie kreativity pro učitele“. V té době jsem začal spolupracovat po dobu jedenácti let s Nadačním fondem pro osobní rozvoj a zdraví Č. Budějovice (s působištěm v Nesměni), kde jsem působil jako lektor tematizovaných víkendových kurzů osobního rozvoje. Následně jsem pracoval čtyři roky na plný úvazek jako psychoterapeut a později psycholog v Denním stacionáři Sananim, který se specializuje na léčbu závislostí na psychoaktivních látkách. Tam jsem dělal individuální a skupinovou psychoterapii, arteterapii, poradenství a skupinu pro rodiče. Současně jsem začal provozovat Soukromou praxi zaměřenou na Poradenství v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Také jsem působil jako externí pedagog distančního studia Arteterapie při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (s působištěm v Praze). Tam jsem vyučoval teorii a praxi arteterapie, základy psychoterapie, vedl arteterapeutický ateliér. Potom jsem začal v soukromé praxi provozovat Psychologické poradenství, což trvá dosud. Po atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci jsem pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut šest let v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. Nejprve tři a půl roku na Krizovém oddělení, kde jsem dělal individuální psychoterapii, krizovou intervenci, krizové výjezdy za pacienty a psychologickou diagnostiku. Potom ještě dva a půl roku v Sanatoriu, kde jsem dělal individuální psychoterapii a psychologickou diagnostiku. Po skončení jsem začal pracovat na malý úvazek jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice v Praze, kde působím vedle soukromé praxe dosud. V té době jsem také působil jako lektor v sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v Institutu vzdělávání v Gestalt terapii (IVGT), kde jsem v terapeutické dvojici vedl dvouletou procesní skupinu. V posledních letech také dělám ve spolupráci s IVGT cvičnou individuální psychoterapii a případovou supervizi v Gestalt modalitě pro studenty Gestalt terapie.

Jaromr Chr᚝ansk - ZnamyLekar.cz