Psycholog
PhDr. Jaromír Chrášťanský

psycholog praha

Narozen 1971, Praxe od 2001

Tel.: +420 724 053 530
kontakt@psycholog-praha.net

Belgická 23, Praha 2
(blízko metra Náměstí Míru)

psycholog

DOBRÁ PSYCHOTERAPIE

Facebook

Google Plus

Soukromou praxi Psychologické poradenství poskytuji pod IČ: 72133821, nabízím psychologické a psychoterapeutické služby. Soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

3 items tagged "psychologická poradna"

Výsledky 1 - 3 z 3

Psychologická poradna a psychoterapie

Category: Leve menu
Vytvořeno 21. 10. 2013 11:51

Psychologická poradna a psychoterapie

Pojem Psychologická poradna je často spjatý s obrazem situace, kdy psycholog radí klientovi, co má udělat, aby se zbavil svých potíží, či jak má vyřešit svojí situaci. Nebo je spojen s manželskou či pedagogickou poradnou. Trochu evokuje dobu minulou, kdy psychoterapie u nás nebyla příliš podporována, pokud, tak na psychiatrii a mimo to byly spíše poradny. V současnosti jsou i poradny, i možnost psychoterapie v mnoha formách.

V praxi to vypadá tak, že psychologické poradenství představuje spíše kratší a více na cíl zaměřenou formu psychologické pomoci než psychoterapie, která bývá i dlouhodobější, systematičtější a je zaměřena kromě cíle také na proces a oslovuje hlubší vrstvy klientovi osobnosti.

Ale ať už je to psychologická poradna, kde klient hledá pomoc, nebo psychoterapie, málokdy je nositelem změny „rada“, kterou klient dostane a která situaci vyřeší. To, co může dostat, jsou informace o problému, pohled „zvenku“, podporu. V některých situacích a pro některé klienty to může být právě to, co potřebují a hledají a co jim v dané situaci pomůže. Může jim to např. pomoci udělat změnu ve vnějších podmínkách, v něčem se rozhodnout, nebo jen lépe přijmout a snášet to, co je a v čem žijí.

Ale pokud potřebují dojít k hlubší a trvalejší změně potíží či prožívání, je nutné, aby byly osloveny klientovy zdroje. Aby si mohl být více vědom své situace, toho, jak sám přispívá ke svým potížím, či udržuje neuspokojivou situaci a převzal za to odpovědnost, nebo aspoň její část. Pokud nemá dojít jen k dočasné úlevě, je důležité, aby si klient mohl uvědomit svůj vlastní vnitřní opakující se proces způsobu, jak se kontaktuje se světem a s ostatními, jak na sebe nazírá, jak naplňuje svoje potřeby a s čím není spokojen. V tom může být psycholog nebo psychoterapeut zkušeným průvodcem. Nemůže změnu vykonat za klienta, ale může mu pomoci hledat jeho způsob a jeho cestu.

Cena psychologického sezení

Category: Leve menu
Vytvořeno 28. 4. 2013 13:52

Cena a podmínky psychologického sezení

Psychologické poradenství i psychoterapie vyžadují pro zdárný průběh jasné podmínky a pravidla spolupráce, kterými je chráněn klient i psycholog či psychoterapeut. Je důležité, aby na začátku spolupráce klient o pravidlech a podmínkách věděl a souhlasil s nimi. 

Nabízím Vám své psychologické a psychoterapeutické služby s osobním přístupem a odbornou garancí.

 • Psychologické služby jsou nabízeny po předchozím telefonickém objednání
 • Jedno psychologické sezení trvá v rozsahu 50 min.
 • Počet sezení záleží na domluvě s klientem a individuálním kontraktu.
 • Sezení může probíhat od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné vedení, s frekvencí obvykle 1x týdně.
 • Diskrétnost je samozřejmostí
 • Pokud klient musí pozměnit nebo zrušit domluvený termín sezení, je nutné, aby změnu ohlásil nejméně 2 dny předem, jinak je celá částka za neuskutečněné sezení účtována.
 • Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou

 
Cena psychologického sezení: 1000 Kč

Cena za sezení cvičné terapie v rámci psychoterapeutického výcviku: 900 Kč

Psychologické problémy

Category: Leve menu
Vytvořeno 28. 4. 2013 13:35

Psycholog Praha

Psychologické problémy

Jako psycholog a psychoterapeut pracuji s lidmi, kteří mají různorodé potíže a důvody k tomu, aby mne zkontaktovali. Z toho důvodu hledáme s každým klientem jeho specifický způsob řešení. Někdy mají někteří klienti obavu, zda mají dostatečně vážné potíže, aby s nimi mohli přijít. Někteří mají naopak obavu, zda jejich potíže nejsou příliš vážné, zda by neměli vyhledat spíše psychiatra. O tom všem můžeme společně mluvit, přičemž je možné i kombinovat psychologické poradenství či psychoterapii s psychiatrickou péčí. Jako psycholog a psychoterapeut mám zkušenost, že pokud se nám společně podaří navázat dobrý kontakt a pracovní spojenectví, můžeme se zabývat téměř jakýmikoli tématy, která jsme schopni vzájemně komunikovat. Pokud nemohu pomoci, mohu doporučit či nabídnout kontakt na někoho z kolegů či zařízení.

Nabízím Vám své psychologické a psychoterapeutické služby s osobním přístupem a odbornou garancí. Pracuji s klienty v následujících oblastech jejich potíží:

 • Následky stresu, syndrom vyhoření a únava
 • Životní krize v různých etapách
 • Trauma a jeho následky
 • Rrůzné formy strachu a smutku
 • Úzkosti a úzkostné stavy, fobie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické záchvaty
 • Deprese a depresivní stavy
 • Poruchy a potíže v rámci psychotického onemocnění
 • Potíže se závislostmi (drogy, alkohol, automaty, hry, práce a dalších)
 • Problémy v sexuální oblasti
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie…)
 • Psychosomatické poruchy
 • Poruchy spánku

Kromě této problematiky pracuji s klienty také na tématech, jako jsou: potíže při komunikaci; nízké sebevědomí a sebedůvěra; problémy ve vztazích; ztráta či chybění životního smyslu, či hledání nového životního směru; vyrovnávání se se ztrátou; nespokojenost v pracovní oblasti a další.

Více informací o možnostech pomoci získáte na prvním sezení, případně se mi můžete ozvat dopředu telefonicky.

Cena a podmínky psychologického sezení

Jaromr Chr᚝ansk - ZnamyLekar.cz